آدرس آموزشگاه

شهر ری-خیابان ۲۴ متری-کوچه کاشانی-پلاک ۶

شماره تماس

۰۲۱۵۵۹۵۷۷۷۰

۰۹۱۲۲۸۴۴۹۲۷